www.nuttamon.com

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนต์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง
 
ตั้งอยู่ที่ ..เลขที่ 9  ถ.เทอดไท ซอย 68 ตำบลบางหว้า เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
 
   รับปูถนนทั่วไป  งานโครงการปรับพื้นฐานทางเข้าหมู่บ้าน ลานจอดรถ และในโรงงาน
อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ  ทำคันสะดุด  ปรับทางเข้า-ออกที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ น้ำขัง
ซ่อมแซมพื้นผิวของถนนแอสฟัลต์  งานต่อเติม  งานซ่อมบำรุง
   เหมาะกับงานในพื้นที่ใหญ่ๆ  งานสร้างทำถนนโดยใช้เครื่องจักรด้วยระบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมร้อน Hot Mix Asphalt
   Prime coat crs 2 เป็นน้ำยาประสานก่อนปูแอสฟัลต์
   ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมร้อนที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมที่ยึดเกาะเหนียว แน่น แห้งเร็ว ทนทาน มีอายุการใช้งานนาน  สามารถปรับพื้นที่เป็นทางลาดเนิน สูง เหมาะสำหรับเททับหน้าคอนกรีตถนนที่ชำรุด
 
  จำหน่าย
       ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมร้อน 
       ยางหยอดจ๊อย
       ยางน้ำ CRS1, CRS2
       ยางน้ำ CSS1, CSS2  
       ยางแข็ง AC60/70
       ยางมะตอยสำเร็จรูป  ชนิดถุง (20 กิโลกรัม)
       รับทำถนนคอนกรีต คสล.
       รับเหมางานก่อสร้าง
 
       สนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์เชิญติดต่อสอบถามที่  0-2457-7324 ,08-1639-2356,08-9794-9562 และ 08-1585-7861
      
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมนต์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง
9  ถนนเทอดไท  ซอย 68  ตำบลบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160